Termostatas HEBER 125, programuojamas

55.00

Programuojamas, 
Liečiamas ekranas
   Bulk Savings (Buy more save more)
+

Termostatas HEBER 125, programuojamas

Skaitmeninis, programuojams termostatas Heber 125 su liečiamu ekranu

Skaitmeninių programuojamų termostatų su jutikliniu ekranu Heber HT-125 ir HT-125B naudojimo instrukcija.

 

Maitinimo šaltinis: 230 V 50/60 Hz                           Supančios aplinkos temperatūra: 0–70

Įjungimo galia: 16 A 250 V                                          Temperatūros nustatymo intervalas: 1–70 ⁰C

Rodomos temperatūros tikslumas: 0,5 ⁰C               Rodomos temperatūros intervalas: 1–70 ⁰C

Programuojamas laikotarpis: 1 savaitė                    Įterpiamas montavimas – paviršiaus matmenys: 86x86x15 mm

Suvartojama energija 0,5 W

Kontakto darbo principas: kontaktas užsidaro, kai kambario / grindų temperatūra nukrenta žemiau nustatytos temperatūros. Tinka NC tipo šildymo vandeniu sistemoms.

Grindų daviklio matmenys: kabelio ilgis 3 m, daviklio galvutės skersmuo 5 mm, daliklio galvutės ilgis 15 mm; rekomenduojama montuoti į 7 / 10 mm skersmens lankstų montavimo vamzdį.

 

*Histerezė arba įjungimo temperatūros tolerancija reiškia, kad pagal šią vertę termostatas leidžia kambario temperatūrai pakilti aukščiau nustatytos temperatūros prieš baigiant šildymą; pagal tą pačią vertę termostatas leidžia patalpos temperatūrai nukristi žemiau nustatytos temperatūros prieš pradedant šildymą.

**Nukalkinimo funkcija – ši funkcija yra naudinga esant šildymui vandeniu ir reiškia, kad jei šildymo vandens vožtuvas buvo uždarytoje padėtyje daugiau nei 100 valandų, termostatas jį atidaro trims minutėms, nepriklausomai nuo nustatytos temperatūros.

Valandos ir savaitės dienos nustatymas. Minučių nustatymas (trumpas paspaudimas) antrą kartą trumpai paspauskite, norėdami nustatyti valandas, tris kartus paspaudus nustatomos savaitės dienos. Vertės keičiamos vertės mygtukais.

Programavimas. Galima programuoti septynių dienų ciklus trimis skirtingais deriniais: 5 + 2, 6 + 1 ir 7 dienas – šiuos derinius galima pasirinkti pagrindinių nustatymų meniu A. Pasirinkę dienų derinį, galite pradėti detalesnį programavimą. Įjungę paspauskite ir ilgai nuspaudę palaikykite mygtuką ; viršutiniame kairiajame ekrano kampe virš dienos savaitės, kurią galima užprogramuoti, bus rodomas dienų skaičius dienos grupėje (5, 6 arba 7) ir tuo pačiu metu ekrano viršuje rodomas pirmasis iš šešių paros laikotarpių, kurį nurodo namo simbolis su atitinkamu laikotarpio numeriu. Mirksi valandą nurodantis skaičius, kurį galima pakeisti mygtukais   ir patvirtinti bei perkelti mygtuku . Pradeda mirksėti ir minutės simbolis, kurį galima pakeisti ir patvirtinti tokiu pačiu būdu, kaip valandas. Tada pradeda mirksėti temperatūros simbolis, kurį galima pakeisti ir patvirtinti. Tada vėl prasideda tas pats procesas, kurio metu galite nustatyti kitos dienos laikotarpį. Deriniams, turintiems dvi dienų grupes, nustačius pirmosios grupės dienų laikotarpius, rodomas antrosios grupės dienų skaičius (2 arba 1), tada galima nustatyti antrosios grupės dienų laikotarpius.

Dienos laikotarpiais rodomas laikas nurodo atitinkamo laikotarpio pradžios laiką, o rodoma temperatūra rodo atitinkamo laikotarpio temperatūrą. Žemiau esančioje lentelėje pateiktas gamyklinio kiekvieno dienos laikotarpio pradžios laiko ir tam laikotarpiui nustatytos temperatūros pavyzdys.

Vaikų užrakto įjungimas ir išjungimas. Norėdami įjungti užraktą nuo vaikų, įprastoje įjungimo padėtyje reikia ilgai palaikyti nuspaustą verčių pakeitimo mygtuką , o įjungus užraktą nuo vaikų, ekrane rodomas pakabinamosios spynos simbolis . Šiuo režimu, priklausomai nuo pagrindiniuose nustatymuose pasirinkto nustatymo, veiks termostato  ir mygtukas  , kurio vienintelė funkcija yra ilgas paspaudimas, norint išjungti užraktą nuo vaikų. Tada „spynos“ simbolis išnyksta arba TIK mygtukas, kurio vienintelė veikianti funkcija yra ilgas paspaudimas, kuriuo išjungiamas vaikų užraktas. Kai termostatas yra išjungtas esant įjungtam vaikų užraktui, išjungto ekrano ir mygtukų simbolis  lieka matomas – mygtukai ir toliau veikia kaip įjungtoje būsenoje, su įjungtu užraktu nuo vaikų.

Automatinio, rankinio ir laikino rankinio režimo pasirinkimas. Nepaisant to, kad termostatas šiuo metu veikia automatiniu režimu, temperatūrą galima pakeisti ir rankiniu būdu. Norėdami tai padaryti, paspauskite programavimo režimu veikiančio termostato, kuriame šiuo metu rodomas automatinio režimo simbolis, vertės mygtukus , o prie ekrane rodomo automatinio režimo simbolio pasirodys rankinio režimo simbolis (kuris degs viso rankinio režimo metu). Tokiu būdu nustatyta temperatūra išlieka iki kito programoje nustatyto laikotarpio pradžios. Tada termostatas automatiškai grįžta į užprogramuotus nustatymus ir rodomas automatinio režimo indikatorius. Jeigu norite laikinai termostatą perjungti iš rankinio režimo į automatinį režimą iki pasibaigs užprogramuotas laikotarpis, prie pasibaigiant užprogramuotam laikotarpiui trumpai paspauskite . Ekrane vėl rodomas tik automatinio režimo simbolis. Norėdami pasirinkti nuolatinį rankinį arba automatinį režimą, trumpai paspauskite  mygtuką.

 

Atostogų režimas. Atostogų režimas skirtas nustatyti specialią tolygią temperatūrą prieš einant atostogauti. Norėdami įeiti į atostogų režimo nustatymus, esant įjungtam termostatui, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką . Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pradės mirksėti užrašas OFF. Paspaudus mygtuką , užrašas pasikeis į ON. Tada paspauskite mygtuką ; pradės mirksėti skaičiai, rodantys atostogų režimo trukmę dienomis, kurių skaičių galima pakeisti mygtukais . Patvirtinkite dienų skaičių paspausdami mygtuką , pradės mirksėti atostogų režimo temperatūra, kurią galima pakeisti mygtukais  ir patvirtinti mygtuku . Atlikus šiuos veiksmus, atostogų režimas yra nustatytas ir ekrane rodoma vėl įprastinė informacija ir  ženklas. Norėdami išeiti iš atostogų režimo nepasibaigus nustatytai atostogų trukmei, paspauskite mygtuką .

Termostato įrengimas. Atlikdami elektros jungtis, įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas. Prijunkite 1 ir 2 gnybtų vartotoją; 3 ir 4 gnybtų atitinkami maitinimo laidai (3 = neutralus = mėlynas, 4 = fazė = rudas); prie 5 ir 6 gnybtų prijunkite grindų daviklio laidus. Naudodami montavimo dėžutę, termostatą pritvirtinkite prie sienos. Montuoti gali tik atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.

Klaidos pranešimai. Ekrane rodomi klaidų pranešimai „E1“ arba „E2“ yra grindų jutiklio gedimų pranešimai. Klaidų pranešimai gali atsirasti dėl netinkamo kambario ir grindų daviklio pasirinkimo arba dėl mechaninių grindų daviklio pažeidimų arba dėl ant termostato sumontuotų nesuderinamų grindų jutiklių. Termostatas pradės šildyti pašalimus gedimą.

Suvartokite energijos efektyviau su Skaitmeniniu, programuojamu Heber HT-125 termostatu su liečiamu ekranu ir įmontuotomis funkcijomis: temperatūros nustatymo intervalas 1-70°C, kontakto darbo principas, pasirinkimas tarp automatinio ir rankinio režimo, įjungimo galia 16 A 250 V, temperatūros

 

 

 

 

 

 

 

Svoris 0.2 kg
Category: 
Close Krepšelis
Close Neseniai žiūrėta
Close
Close
Kategorijos