Termostatas skaitmeninis programuojamas Heber 115

34.00

+

 

  • No ir NC nustatymų galimybės leidžia panaudoti termostatą tiek vandeninio, tiek ir elektrinio grindų šildymo sistemose.
  • Trys darbo režimai.
  • Automatiniu režimu – atskiros nuostatos darbo ir išeiginėms dienoms (5 +1+1).
  • Montažas ant lygaus paviršiaus.

Specifikacija

 

Maitinimas:                 220 V, 50/60 Hz

 

Grindų temperatūros daviklis:  Tipas NTC 10K: 3950

Energijos suvartojimas:             2 W Matavimo tikslumas:     ±0,5 ℃ (matavimo padala 0,5 ℃)
 

Korpusas:    ABS ir nedegus plastikas

 

Apsaugos klasė:        IP30

Norėdami įeiti į įjungto termostato nuostatas, vienu metu paspauskite mygtukus „M“ ir „+“ ir 3 sekundes laikykite juos nuspaudę, kol neužsidegs 1 meniu. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką „M“, pereinama į kitą meniu puslapį.

Pirminis termostato nustatymas

Meniu numeris Nuostatos Pasirinkimas mygtukais

„+“ „-“

Meniu numeris Nuostatos Pasirinkimas mygtukais

„+“ „-“

01 Patalpų temperatūros daviklio kalibravimas    -8 ℃ ~8℃ ?? 09 Nuostatų atstatymas rS
02 Didžiausios nustatymo temperatūros riba    5 ℃ ~80℃ 10 Apsauga nuo užšalimo (termostatas neleidžia temperatūrai nukristi žemiau) 5 ℃ ~15℃
03 Minimalios nustatymo temperatūros riba    5 ℃ ~80℃ 12 Normalios būklės kontakto pasirinkimas NC (normali būklė – kontaktas uždarytas) NO (normali būklė – kontaktas uždarytas – pradinis nustatymas)
06 Temperatūros daviklio pasirinkimas ROOM (patalpa), FLOOR (grindys) arba ROOM ir FLOOR vienu metu.

NO – matuojamai temperatūrai sumažėjus iki nustatyto lygio, kontaktas užsidaro ir maitinimas tiekiamas į šildymo apytakos grandinės 3 ir 4 gnybtus.

NC – matuojamai temperatūrai sumažėjus iki nustatyto lygio, kontaktas atsidaro ir maitinimas nutraukiamas į šildymo apytakos grandinės 3 ir 4 gnybtus.

Apsauginės grindų perkaitimo temperatūros nustatymas

Norint, kad grindų perkaitimo apsauga veiktų, meniu turi būti pasirinktas 06 grindų ir patalpų temperatūros daviklių naudojimas vienu metu. Apsauginę grindų perkaitimo temperatūrą galima nustatyti 20 °C ~ 80 °C diapazonu. Tokiu atveju laikykite nuspaustą mygtuką „M“ tol, kol ekrane pasirodys grindų apsaugos nuo perkaitinimo temperatūra, kurią galima keisti mygtukais „+“ ir „-“. Nustatant maksimalią grindų temperatūrą, turi būti vykdomos grindų dangos gamintojo rekomendacijos.

 

Darbo režimų pasirinkimas

Norėdami pasirinkti darbo režimą, kelis kartus paspauskite mygtuką „M“: ekrane pasirodys šios sąlyginės reikšmės: komforto režimas, energijos taupymo ir programuojamas režimas.     .

 

Valandų, dienų ir programuojamo režimo nustatymas

Norėdami įeiti į valandų ir savaitės dienų 5+1+1 režimą, 5 sekundes spauskite mygtuką “    “.

1) Iš pradžių ekrane pasirodys valandų ir savaitės dienų nuostatos. Mirksinčius minučių parodymus galima keisti mygtukais „+“ ir „-“: vieną kartą paspaudus mygtuką ”    ”, yra patvirtinamas padarytas nustatymas, tada pereinama prie naujo nustatymo: minutės → valandos → savaitės dienos.

2) Toliau spaudžiant mygtuką „   „, įjungiamas programuojamo režimo meniu.

 

Savaitė yra padalinta į tris grupes; 1) pirmadienis–penktadienis 2) šeštadienis 3) sekmadienis, – kurios yra nustatomos atskirai. Darbo dienų atskirai nustatyti negalima, t.y. jų reikšmių nustatymas yra bendras. Para yra padalinta į keturis laikotarpius, kiekvieną paros laikotarpį galima nustatyti valandomis. Atskirų paros laikotarpių temperatūrą taip pat galima pasirinkti.

 

Šiame meniu ekrane pirmiausia yra rodoma šiokiadienių grupė; nustatymas atliekamas tik vienai parai, tačiau nustatymas galios visiems šiokiadieniams. Norint patvirtinti padarytą nustatymą ir pereiti prie kito, reikia vieną kartą paspausti mygtuką „   ”. Pirmiausia yra rodomas pirmojo periodo laikas, kurį galima nustatyti tokiu pačiu būdu, kaip ir pradinį laiką; nuosekliai spaudžiant mygtuką „   ”, rodoma nustatomo periodo temperatūra, kurią galima reguliuoti mygtukais „+“ ir „-“. Nustačius kurio nors laikotarpio pradžios laiką arba temperatūrą, ekrane yra rodomas namo simbolis ir laikotarpio numeris. Nustačius šiokiadienių laikotarpius, pereinama prie šeštadienio ir sekmadienio laikotarpių nustatymų. Atlikus sekmadienio nustatymus, grįžtama į normalią padėtį.

 

DĖMESIO! Atliekant kiekvieno laikotarpio pradžios nustatymus, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad para prasideda nuo 00 val. 00 min.

DĖMESIO! Jeigu prireikė šildymą atjungti tam tikram laikui, nustatykite +5 ºC, temperatūrą – t.y. mažiausią įmanomą temperatūrą.

 

Toliau esanti lentelė turi iliustracinę reikšmę ir nurodo meniu bei programuojamų režimų struktūrą.

Paros periodai >
Savaitės dienų grupės pradžia ºC pradžia ºC pradžia ºC pradžia ºC
12345 Pirm.–Penkt. 8:00 25 11:30 26 17:00 25 20:00 27
6 šeštadienis 9:00 24 12:30 25 18:00 25 22:00 27
7 sekmadienis 9:00 24 12:00 25 18:00 25 22:00 27

Prijungimas

Matavimas ir montažas

Dėmesio! ELEKTROS SROVĖS SMŪGIS YRA PAVOJINGAS GYVYBEI IR SVEIKATAI!  Prieš prijungdami įrangą, atjunkite elektros tiekimą ir įsitikinkite, kad sistemoje nėra įtampos. Įrangą įtaisyti gali tik atitinkamos kvalifikacijos elektrikas.

 

Montažas

Naudojant termostatą kaip patalpų temperatūros daviklį, jis turi būti įtaisytas 80–150 cm aukštyje. Termostato nemontuokite ant vidinės lauko sienų pusės, taip pat tiesioginių saulės spindulių apšviečiamoje vietoje. Kad parodymų neiškraipytų oro judėjimas, daviklį įtaisykite ne mažesniu nei 50 cm atstumu nuo durų ir langų. Montuojant drėgnose patalpose turi būti vykdomos galiojančios taisyklės. Montažą ir elektros prijungimą turi atlikti atitinkamos kompetencijos ir patirties specialistas.

– būtina naudoti elektros tinklo apsaugos automatą

– būtina patikrinti apsaugos automato atitikimą (galią, apsaugos klasę ir t.t.)

– būtina patikrinti šildymo elemento (kabelio, šildymo dangos ir pan.) ir visos grupės vartojamos galios atitikimą

– būtina patikrinti termostato galios šildymo elemento atitikimą

– būtina patikrinti elektros kabelių galios šildymo elemento atitikimą

– būtina vykdyti montažo brėžinių nurodymus

 

Grindų temperatūros daviklio montavimas

Grindų temperatūros daviklis turi būti įtaisomas montažo vamzdyje. Montažinis vamzdis įtaisomas nuo termostato iki grindų, tarp atvirų šildymo kabelio arba šildymo vamzdelio išlinkimų, ne mažesniu nei 0,5 metro atstumu nuo sienos arba viduryje grindų. Grindyse įtaisyto montažinio vamzdžio galas turi būti užtaisytas ir iškeltas virš šildymo kabelio ant grindų paviršiaus.

Prieš montažą ir po jo būtina patikrinti grindų temperatūros daviklio varžą. Daviklio varža keičiasi kintant temperatūrai: 5 º ≈25 396 Ω. 10 º≈19 914 Ω. 20 º≈12 504 Ω. 25 º≈10 000 Ω. 30 º≈8 049 Ω. 40 º≈5 314 Ω. Matavimo rezultatai turi būti saugomi kartu su montuotojo atliktų uždarų darbų aktu.

 

Garantija

Pagal galiojančius įstatymus, termostato tinkamam funkcionavimui yra taikoma dviejų metų garantija. Garantija galioja su sąlyga, kad buvo laikomasi montavimo ir eksploatacijos taisyklių, taip pat buvo sudaryti šioje instrukcijoje nurodyti dokumentai. Garantinio laikotarpio pradžia – prekės įsigijimo data.

 

Garantijos sąlygos:

– turi būti pateikti tinkamai sudaryti montažo aktai, kuriuose nurodyta visa būtina matavimų informacija ir rezultatai;

– pirkimo čekis;

– montažą ir elektros prijungimo darbus atliko kompetentingas asmuo;

– įvykdyti visi šioje instrukcijoje nurodyti reikalavimai;

– gaminys buvo naudojamas tinkamu būdu ir pagal paskirtį.

 

Jeigu montavimo metu buvo pastebėti gaminio trūkumai (pavyzdžiui, matavimo rezultatai neatitinka normų), darbai turi būti nutraukti tol, kol nebus nustatytos trūkumų priežastys. Jeigu trūkumai ir problemos atsirado dėl gamintojo kaltės, dėl garantijos kreipkitės į pardavėją.

 

 

EN 61000 – 6 – 3: 2007

EN 61000 – 3 – 2: 2006

EN 61000 – 3 – 3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

EN 61000 – 6 – 1: 2007

 

 

 

 

Category: 
Close Krepšelis
Close Neseniai žiūrėta
Close
Close
Kategorijos