Termostatas skaitmeninis Heber 126-stiklo paviršius

Original price was: €57.00.Current price is: €51.00.

Galima naudoti grindiniam šildymui ir patalpos temperatūrai reguliuoti,
 turi įmontuotą patalpos temperatūros jutiklį korpuse

     Termostatas skaitmeninis Heber 126-stiklo paviršius

Termostatas skaitmeninis programuojamas, Heber 126, be rėmelio-stiklo paviršius

Maitinimo šaltinis: 230 V 50/60 Hz Supančios aplinkos temperatūra: 0–70
Įjungimo galia: 16 A 250 V Temperatūros nustatymo intervalas: 1–70 ⁰C
Rodomos temperatūros tikslumas: 0,5 ⁰C Rodomos temperatūros intervalas: 1–70 ⁰C
Programuojamas laikotarpis: 1 savaitė Įterpiamas montavimas – paviršiaus matmenys: 86x86x15 mm
Suvartojama energija 0,5 W
Kontakto darbo principas: kontaktas užsidaro, kai kambario / grindų temperatūra nukrenta žemiau nustatytos temperatūros. Tinka NC tipo šildymo vandeniu
sistemoms.
Grindų daviklio matmenys: kabelio ilgis 3 m, daviklio galvutės skersmuo 5 mm, daliklio galvutės ilgis 15 mm; rekomenduojama montuoti į 7 / 10 mm
skersmens lankstų montavimo vamzdį.
Įrangos įjungimas ir išjungimas (trumpas paspaudimas) (ON-OFF).
a) Automatinio ir rankinio režimo perjungimas (trumpas paspaudimas).
b) Šildymo programavimo meniu įjungimas (3–5 sekundžių ilgas paspaudimas).
c) Pagrindinių nustatymų A meniu įjungimas (3–5 sekundžių paspaudimas).
a) Nustatymų pakeitimo patvirtinimas / išsaugojimas kartu su mygtuku.
b) Valandos ir savaitės dienos nustatymas (trumpas paspaudimas).
c) Atostogų režimo įjungimas (3–5 sekundžių paspaudimas).
d) Pagrindinių nustatymų B meniu įjungimas (3–5 sekundžių paspaudimas).
a) Vertės sumažinimas (trumpas paspaudimas). Ekrano užraktas nuo vaikų (ilgas 5
sekundžių paspaudimas).
c) Paspaudus automatinio režimo metu, laikinai įjungiamas rankinis režimas.
a) Vertės padidinimas (trumpas paspaudimas). Grindų temperatūros rodymas, esant
aktyvuotam grindų davikliui (ilgas paspaudimas).
c) Paspaudus automatinio režimo metu, laikinai įjungiamas rankinis režimas.
Režimai

automatinis
rankinis režimas
laikinas rankinis
poilsio režimas.
šildymas
„Atidaryto lango

Valandos ir savaitės dienos nustatymas. Minučių nustatymas (trumpas paspaudimas) – antrą kartą trumpai paspauskite, norėdami nustatyti valandas, tris
kartus paspaudus nustatomos savaitės dienos. Vertės keičiamos vertės mygtukais.
Programavimas. Galima programuoti septynių dienų ciklus trimis skirtingais deriniais: 5 + 2, 6 + 1 ir 7 dienas – šiuos derinius galima pasirinkti pagrindinių
nustatymų meniu A. Pasirinkę dienų derinį, galite pradėti detalesnį programavimą. Įjungę paspauskite ir ilgai nuspaudę palaikykite mygtuką ; viršutiniame
kairiajame ekrano kampe virš dienos savaitės, kurią galima užprogramuoti, bus rodomas dienų skaičius dienos grupėje (5, 6 arba 7) ir tuo pačiu metu ekrano
viršuje rodomas pirmasis iš šešių paros laikotarpių, kurį nurodo namo simbolis su atitinkamu laikotarpio numeriu. Mirksi valandą nurodantis skaičius, kurį galima
pakeisti mygtukais ir patvirtinti bei perkelti mygtuku . Pradeda mirksėti ir minutės simbolis, kurį galima pakeisti ir patvirtinti tokiu pačiu būdu, kaip
valandas. Tada pradeda mirksėti temperatūros simbolis, kurį galima pakeisti ir patvirtinti. Tada vėl prasideda tas pats procesas, kurio metu galite nustatyti kitos
dienos laikotarpį. Deriniams, turintiems dvi dienų grupes, nustačius pirmosios grupės dienų laikotarpius, rodomas antrosios grupės dienų skaičius (2 arba 1), tada
galima nustatyti antrosios grupės dienų laikotarpius.
Dienos laikotarpiais rodomas laikas nurodo atitinkamo laikotarpio pradžios laiką, o rodoma temperatūra rodo atitinkamo laikotarpio temperatūrą.

Vaikų užrakto įjungimas ir išjungimas

Krepšelis
Neseniai žiūrėta
Kategorijos